Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön kaksiosolun asukas on irtisanonut vuokrasopimuksena ja asuntoon julistetaan haku. Valittavan asukkaan kanssa tehdään kahden vuoden määräaikainen vuokrasopimus, jolle on mahdollista saada jatkoa enintään kahdeksi vuodeksi. Myös syksyllä 2019 opintonsa aloittavat fuksit voivat hakea asuntoa.

Hakemukset on jätettävä viimeistään: su 14.7.2019 kello 12.00.
Päätös asukkaasta tehdään heinäkuun aikana ja kaikill hakijoille ilmoitetaan viimeistään viikon 31 alussa.
___________________________________

Kulmakatu 7 A 2, pieni huone, 2 h + k
Vuokra: 480 e/kk
Koko: 15 m², yhteiset tilat 20 m²
Vuokra-aika: 1.9.2019 – 31.8.2021
Vuokralaisen puolelta yhden (1) kuukauden irtisanomisaika.
Vuokra sisältää sähkön, veden ja lämmityksen.

Valokuvia asunnon yhteistiloista löytyy linkin takaa: https://photos.app.goo.gl/UbLijuaSttPQgfaN7

ASUNNON KUVAUS:

× Asunnossa on oma pyykkikone.
× Asuntoon on tehty vuonna 2005 täydellinen putkisto, keittiö- ja pintaremontti.
× Soluhuoneisiin on erilliset sisäänkäynnit eteisestä ja keittiö on niiden välissä.
× Huoneiston kaikki ikkunat ovat rauhalliselle sisäpihalle päin.
× Pienemmän huoneen asukas voi halutessaan pyytää muuttoa isompaan soluhuoneeseen, mikäli se vapautuu vuokrakauden kuluessa.

LISÄTIETOA

Lisätietoa asunnosta kertoonsen nykyinen asukas – Matias Marjander (matias.marjander@helsinki.fi) tai säätiön asiamies Ilari Ahola (ilari.ahola@alumni.helsinki.fi). Mikäli haluat päästä katsomaan asuntoa, otathan yhteyttä häneen. Asunnon hausta voi kysyä allekirjoittaneelta.
______________________________________

OSAKUNNAN ASUNTOJEN HAKUMENETTELY

Osakunnan asunnot omistaa Helsingin Varsinaissuomalainen Ylioppilashuonesäätiö (HVYHS), jolle osakunta esittää valittavan asukkaan. Hakemukset käsitellään ja asukkaat valitaan osakunnan kokouksessa. Hakijoiden on oltava osakunnan jäseniä, ja osakunnan hallitus karsii hylättävät hakemukset. Hakijoiden on liityttävä Varsinaissuomalaisen osakunnan (VSO) jäseniksi ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. VSO on yhteisö pääkaupunkiseudulla opiskeleville korkeakouluopiskelijoille, joilla on jokin suhde Varsinais-Suomeen. Jäsenmaksu on 12 euroa lukuvuodessa (lisää jäsenyydestä: www.varsinaissuomalainen.fi/edut).

Säätiöllämme ei ole tarjota montaa asuntopaikkaa osakuntalaisille – vain neljä yksiötä ja kaksi kaksiosolua. Tästä syystä asunnon tarve sekä aktiivisuus osakunnassa vaikuttavat yleensä eniten osakunnan päätökseen. Reipas osallistuminen osakunnan toimintaan on paras tae jäädä muiden mieliin ja kaikille hakijoille on varmasti eduksi osallistua asukasvalinnan tekevään osakunnan kokoukseen. Päätöksenhän tekevät osakunnan äänivaltaiset jäsenet äänestämällä ja yleensä hakijoilta halutaan kysyä suullisesti täydentäviä tietoja ennen äänestystä.

HAKEMUKSEN TIEDOT

Hakemuksessa on hyvä mainita:

× oma nimi ja yhteystiedot
× milloin on liittynyt osakuntaan
× mitä asuntopaikkaa hakee (jos hakee molempia asuntoja, kumpaa ensisijaisesti)
× mitä opiskelee ja onko opiskelu päätoimista vai käykö esim.
vakinaisessa työssä
× opintojen edistyneisyys (esim. suoritetut/vaaditut op:t)
× nykyinen asuntotilanne
× aktiivisuus/fuksius osakunnassa nyt ja tulevaisuudessa eli mitä on
saanut aikaan ja mitä aikoo tai haluaa tehdä VSO:ssa
× muut hakijan mielestä asiaan vaikuttavat seikat

Kirjalliset hakemukset osoitetaan Helsingin Varsinaissuomalaiselle Ylioppilashuonesäätiölle ja ne tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen vso-hallitus@helsinki.fi

Asuntojen hausta voi kysyä allekirjoittaneelta.

Säätiön hallituksen puolesta,

Loviisa Savontaus
Hallituksen jäsen,
Helsingin Varsinaissuomalainen Ylioppilashuonesäätiö sr
Taloudenhoitaja, VSO
vso-taloudenhoitaja@helsinki.fi