Osakunnan kokous 24.3.2021 klo 19.00 Etäyhteyden välityksellä Zoomissa

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Helmikuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Stipendien jako
7. Ilmoitusasiat
8. Muutesilletulevatasiat
9. Kokouksen päättäminen