Osakunnan kokous 21.4.2021 klo 19.00
Etäyhteyden välityksellä

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 4. Ääntenlaskijoiden valinta
 5. Maaliskuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 6. Asukkaan valinta Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön asuntoon Kulmakatu 7 A 2, pieni huone
 7. Virkailijoiden valinta toimikaudelle 1.5.2021–30.4.2022
  1. Abimajuri
  2. Ruiskumestari
  3. Vuosijuhlamestari
 8. Kesäretkitoimikunnan valinta
 9. Ilmoitusasiat
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen